Gör din installation av värmepump lönsam

Gör din installation av värmepump lönsam

Inom kategorin värmepumpar finns flertalet varianter som samtliga har sina unika egenskaper. Den som ska investera i ny pump bör se över samt jämföra lämpliga alternativ för att göra installationen så lönsam som möjligt. Det kan innebära valet mellan bergvärmepump, luftvärmepump, solfångare och solpaneler. En noggrann kalkyl inför köpet av värmepump brukar vara det bästa tipset för att säkerställa en lönsam investering. Det finns även gynnsamma fördelar så som ROT-avdrag och kostnadseffektiva uppvärmningslösningar. Den som tidigare inte har någon erfarenhet av värmepumpar bör i mest möjliga mån ta hjälp av en certifierad installatör. Det är en trygghet både under köpet och under installationen.

Lönsamma kombinationer

Ibland kan den mest kostnadseffektiva lösningen vara att kombinera olika typer av uppvärmningsalternativ i hemmet. Att välja både solpaneler och värmepump kan exempelvis generera i ett mycket lönsamt resultat. Framför allt när det kommer till den slutliga energiaspekten där solpanelerna står för den miljövänliga elektriciteten till värmepumpen, vilken sedan erhåller värme direkt från naturen. Det gäller dock att ha ett officiellt avtal med något av de svenska elhandelsföretagen eftersom det garanterar betalning för energiöverskottet som erhålls från solvärmen under sommaren. Både solpaneler och värmepumpar fungerar helt fristående och ställer därmed inga krav på anpassade styrningssystem. Det är med andra ord en lönsam, smidig samt grön lösning.

ROT-avdraget redan vid betalning

Året var 2009 då beslutet togs i Svensk Riksdag om att införa avdrag vid nyinstallation eller byte av värmepump i hemmet. Avdraget går under begreppet ROT som i sin tur står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. ROT-avdraget är uppdelat i olika områden som inkluderar någon form av renovering i bostäder. Beställaren kan därmed räkna med 30 % lägre kostnad på värmepumpen, inkluderat installationen. I normala fall brukar den certifierade installatören dra av 30 % redan på fakturan som beställaren mottar i samband med installationen. På så vis är beställaren garanterad en betydligt billigare slutsumma på både köp och installation av den nya värmepumpen.

Kommentarer är stängda.